Currency:

DUSA


Ljung

DUSA
"Ljung"

AkA
aka011

(LP)

(Mind/Noise)

2006

150.00 SEK

DUSA "Ljung"


Label: AkA [aka011]
Released: 2006

Melancholic beautiful and experimental.......
AkA
aka011 - 2006

LP

Mind/Noise


150.00 SEK

1998-1999

DUSA
"1998-1999"

Aderlåtning Produktion
Aderdusa

(7")

(Noise)

2005

60.00 SEK

DUSA "1998-1999"


Label: Aderlåtning Produktion [Aderdusa]
Released: 2005

Classic noise-chaos and blip-blip.......
Aderlåtning Produktion
Aderdusa - 2005

7"

Noise


60.00 SEK

Currency: